Jaký byl váš zážitek ve SKiMU?
Ohodnoťte areál

Zdravý vzduch, tělo a duch! :)

Ve Ski Areálu Malá Úpa společně s obcí Malá Úpa jsme připravili stručný souhrn pravdiel, které je nutné dodržovat. 

Snažíme se připravit takové podmínky, aby váš čas strávený v Malé Úpě byl co nejbezpečnější!