What was your experience with SKiMU?
Rate the resort

Parkování

Všechna parkoviště v Malé Úpě jsou zpoplateněna. Provozovatel parkovišť je Obec Malá Úpa s výjimkou parkoviště pod Hotelem Hořec a parkoviště ve Spáleném mlýně (záložní), na všech parkovištích je nutné dodržovat provozní řád (Obec Malá Úpa) a provozní řád parkovišť provozované SKiMU.

Upozornění: Chráníme váš majetek před zloději, a proto jsou prostory parkovišť monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 

Parkovací místa

Seznam parkovišť:

  1. SKiMU Sport Centrum *
  2. Infocentrum
  3. Zátiší *
  4. Spálený Mlýn *
  5. Spálený Mlýn záložní
  6. Horský hotel Hořec - parkoviště pro jednodenní návštěvníky, provozní doba: 8:00 - 20:00 (po 20hod je na parkovišti zákaz parkování - hrozí odtah vozidla, cena: 100,- Kč/den)

* Parkoviště jsou vybavena elektronickým parkovacím systémem

Cars Price
Up to 1 hour For free
Up to 2 hours 30 CZK
Up to 3 hours 70 CZK
Up to 4 hours 100 CZK
Up to 5 hours 600 CZK
Autobusy (pouze na parkovišti SKiMU Sport Centra) Cena
Do 2 hodin zdarma
2–24 hodin 1,000 CZK
Každých dalších započatých 24 hodin 1,000 CZK
Skimu Sport Centrum a Apartmány v Malé Úpě hodnocení