Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Trasy biegowe

Teren Malé Úpy jest idealnym miejscem dla zwolennikó narciarstwa biegowego. Znajduje się tu kilka tras biegowych. Malá Úpa leży na trasie Magistrali karkonoskiej łączącej Karkonosze Zachodnie ze Wschodnimi. Cała trasa wynosi 80 km i zaczyna w Harrachowie. Trasy biegowe są ratrakowane przez ośrodek narciarski SKiMU, gminę Malá Úpa oraz zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP).

Trasy są odpowiednie jak na łyżwiarstwo, tak na klasyczne narciarstwo biegowe.

Aktualny stan tras

Stan Nazwa (opis trasy) Długość
Běžecká trať Haida 6 km
Běžecká trať Pomezky - Lysečiny 8 km
Okruh Kraví hora 3 km
Nowa trasa: Kraví hora

Nowa trasa: Kraví hora

Z Pomezek wyrusz po Magistrali karkonoskiej w kierunku do stoków narciarskich U Kostela. Kawałek pod wyciągami można się dostać na tor wokół góry Kraví hora.

Tor prowadzi przez prawie 3 km przyjemnym lasem. Trasa Pomezky - Kraví hora - Pomezky wynosi 10 km.

Nowa trasa: Pěnkavčí vrch

Nowa trasa: Pěnkavčí vrch

Z Pomezek wyrusz po Magistrali karkonoskiej w kierunku stoków narciarskich U Kostela. Pod kościołem można przyłączyć się na trasę do Spalonego Młyna aż do chaty Janové boudy, skąd to już tylko kawałek do wzgórza Pěnkavčí vrch.

Haida

Haida

Wokół Wierzchu wrzosowego, nazywanego Haida, winie się w malowniczej krainie tor o długości ok. 6 km. Tor można kombinować z podobnie krótkim torem, który prowadzi z miejscowości Pomezní Boudy do kościoła w gminie Dolní Malá Úpa i z powrotem.

Karkonoska magistrala narciarska

Z chaty Pomezní Boudy po czerwonej trasie turystycznej prowadzi w kierunku ośrodka narciarskiego U Kostela Magistrala karkonoska. Długość ter regularnie ratrakowanej trasy wynosi 2,5 km.

Śnieżka

Śnieżka

Z Malé Úpy można na biegówkach wyruszyć również na Śnieżkę. W razie dobrych warunków atmosferycznych otwiera się widok na przepiękne panoramy Karkonoszy.

Nowa trasa: Růžohorky – U Kostela

Nowa trasa: Růžohorky – U Kostela

Z Růžohorek przez chaty Janovy Boudy, Spálený mlýn aż do Malé Úpy do kościoła. To nowa trasa dla miłośników biegówek. Trasa ma prawie 8 km i została zatwierdzona przez zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego, wraz z dalszymi sześciu trasami.