Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Sierpień nie ma żadnej imprezy.