Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Lipiec nie ma żadnej imprezy.