Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Czerwiec nie ma żadnej imprezy.