Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

1.

Piątek

2.

Sobota

4.

Poniedziałek

5.

Wtorek

6.

Środa

7.

Czwartek

8.

Piątek

9.

Sobota

11.

Poniedziałek

12.

Wtorek

13.

Środa

14.

Czwartek

15.

Piątek

16.

Sobota

17.

Niedziela

18.

Poniedziałek

19.

Wtorek

20.

Środa

21.

Czwartek

22.

Piątek

23.

Sobota

25.

Poniedziałek

26.

Wtorek

27.

Środa

28.

Czwartek