Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Listopad nie ma żadnej imprezy.