Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Styczeń nie ma żadnej imprezy.