Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Grudzień nie ma żadnej imprezy.