Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Na Październik nie ma żadnej imprezy.