Jakie były twoje przeżycia w SKiMU?
Oceń ośrodek

Szkoły i grupy

Zjeżdżanie pod Śnieżką, stoki dla początkujących i zaawansowanych, ulg aż 45% na skipass 5dniowy

Szkoły i grupy

Szkoły i grupy

Jesteś dużą grupą zorganizowaną? Wykorzystaj ulgi ilościowe. Grupy zorganizowane z ponad 10 osobami mogą kupić skipass jednodniowy i wielodniowy ze znaczną ulgą.

Pojedziesz na kurs narciarski? Wykorzystaj specjalny pakiet SKiMU Kurs narciarski. Nie tylko, że uzyskasz skipassy po lepszych cenach, ale możesz skorzystać z wielu dalszych ulg oraz usług SKiMU. Będziesz zjeżdżał wprost pod Śnieżką na nowych stokach narciarskich, które są przeznaczone tak dla początkujących, jak i dla zaawansowanych, a jako szkoła uzyskasz aż 45% ULGĘ na skipass 5dniowy.

Grupy szkolne

Korzyści pakietu SKiMU Kurs narciarski

 • Aż 7dzienny skipass
 • Stok slalomowy (trzeba zamówić z wyprzedzeniem)
 • Na każdych 10 uczniów ma 1 instruktor skipass ZA DARMO
 • Usługa "Dyskoteka" (możliwość zorganizowania własnej dyskoteki w SKiMU House, po uzgodnieniu z obsługą)
 • Usługa "Zawody“ (możliwość wykorzystania stoku slalomowego, uprzednio wydrukowane dyplomy oraz wypożyczenie nr wyścigowych)
 • Ulgi na usługi szkoły narciarskiej:
  • 50 % ULGA na naukę (dziesięć dzieci, jeden instruktor)
  • 30 % ULGA na wypożyczalnię (koszty wypożyczenia 5 dni + 2 dni ZA DARMO)

Wszelkie pytania dotyczące ulg oraz wnioski ich dotyczące trzeba rozwiązać przed przyjazdem na info@skimu.cz lub pod ne tel.: +420 499 111 024.

Warunki

 • Minimalnie 20 uczniów.
 • Do uzyskania skipassów trzeba okazać listę uczniów łącznie podpisu dyrektora i pieczęci szkoły.
 • Potwierdzone oświadczenie o nieprzekazywaniu skipassów. Skipass nie można przekazywać nawet pomiędzy uczniami jednej klasy. W razie stwierdzenia naruszenia zakazu zostaną anulowane skipassy całej grupy.
 • Szkoła musi być zakwaterowana przez SKiMU Partnera.
 • Zaliczka na każdy skipass 100 KCZ.

Zamówienie

Zapoznaj się z cennikiem pakietu SKiMU kurs narciarski, skipassy uzyskasz później w miejscu zakwaterowania u SKiMU Partnerów. Dalsze informacje uzyskasz w miejscu zakwaterowania.

Informacje ogólne i formularz do podania danych podstawowych dotyczących szkoły do pobrania.

Grupy zorganizowane

Ulgi dla grup zorganizowanych

 • Grupy zorganizowane przekraczające 10 osób mogą kupić skipassy jednodniowe i wielodniowe ze znacznymi rabatami.
 • Warunkiem uzyskania ulgi jest przekazanie listy imiennej osób w grupie wyposażony w pieczątkę organizacji, nazwą i podpisem osoby odpowiedzialnej.
 • Cennik dla grup zorganizowanych